Utbilda dig hos oss!

LL projektkonsult logga

LL Projektkonsult i Skellefteå AB håller utbildningar inom arbete på väg och arbetsmiljö. Bl.a.Arbete på väg nivå 1-2-3 samt BAS P/U (Byggarbetsmiljösamordnare), SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), BAM (Bättre arbetsmiljö).

Lärare är Lennart Lindahl. Bygg-anläggningsingenjör med mer än 25 års erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på arbetsplatser.

Behöver du kunskap om Byggregler och kontroller gå in på länk Approvus AB.

Trafikverket har som krav att du som arbetar på väg ska ha genomgått utbildning för detta.  Vi är godkända av Trafikverket som utbildare. Även förberedelser inför eventuell certifiering hos Trafikverket enligt SIK ( Skandinavisk infrastrukturkompetens) Krav ställs i många projekt. Kontakta oss för mer info.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att varje byggarbetsplats ska ha en BAS (Byggarbetsmiljö samordnare) och att alla företag ska ha ett fungerande SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).Läs mer på sidan om våra utbildningar eller kommande kurser!