Våra utbildningar

LL Projektkonsult erbjuder följande utbildningar. Länkarna går till Trafikverkets webbplats där du kan läsa mer om innehållet i respektive utbildning. Där finns också allmän information om Trafikverkets kompetenskrav för arbete på väg.

Trafikverkets kurser inom arbete på väg

Medlem i SBSV

 • Arbete på väg nivå 1-2 ( Nya 1.1,2,3)
 • Utmärkningsansvarig nivå 3A, 3B Vakt och Lots (Nya 2,2)
 • Styra och leda steg 3.
 • Trafikverkets nya krav 2018 TDOK 2018:037
 • TRVK/R v. 4.0
 • Anpassade utbildningar
 • Uppdatering inför certifiering  hos Trafikverket

Kurser inom arbetsmiljö

 • Byggarbetsmiljösamordnare Bas P/U
 • BAM  (Bättre Arbetsmiljö 1-3 dagar)
 • SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1-2 dag)
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ( halv dag)
 • Schakta säkert/(Halv dag)

Kurser i YKB (Yrkeskompetensbevis) för fordonsförare

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Läs mer om YKB-utbildningen här. I samarbete med MUEK

Maskinförarutbildningar/Heta arbeten/Fallskydd m.m. i samarbete med kollegor i regionen. Det mesta löser vi.

LL Projektkonsult utför även väg- och trafiktjänster samt uppdrag som Bas P/U Även tjänster inom mark-och rivningarbeten

LL projektkonsult logga