YKB —Yrkeskompetensbevis

YKB är en obligatorisk fortbildning för lastbils– och bussförare. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmars undervisning.

Kursen genomförs med en mix av föreläsningar, kunskapsspel och gruppövningar.

Pris 2 000:- per deltagare och delkurs. Större grupper begär offert. I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch. Moms tillkommer.

Intyg Efter genomförd kurs utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Kursens omfattning Ca 8 timmar per delkurs.

Antal deltagare Max 20 st vid varje kurstillfälle.

 

De fem delkurserna innehåller följande:

Delkurs 1: Sparsam körning

 • • Introduktion till delkursen Sparsam körning
 • • Teknik
 • • Energi
 • • Metod

Syfte/innehåll Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

Delkurs 2: Godstransporter

 • •Introduktion till delkursen Godstransporter
 • Godstransporter och transportkedjan
 • Lastning och lossning
 • Laglig last
 • Lastsäkring

•Syfte/innehåll Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Mål Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3: Lagar och regler

 • Introduktion till delkursen Lagar och regler
 • Kör– och vilotider
 • Färdskrivaren
 • Yrkesmässig trafik
 • Gränsöverskridande transporter

•Syfte/innehåll Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör– och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

 • • Stress, sömn och trötthet
 • • Alkohol, droger och kost
 • • Ergonomi och anatomi
 • • Träning
 • • Skadeförebyggande åtgärder

Syfte/innehåll Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

 • • Introduktion till delkursen Säkerhet och kundfokus
 • • Trafiksäkerhet
 • • Första hjälpen
 • • Brand
 • • Hot och våld
 • • Kundfokus

Syfte/innehåll Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

För mer information, kontakta Lennart Lindahl, 070-3976535.

LL projektkonsult logga

Källa Mathias M.